Przejdź do treści

Outsourcing BHP – oszczędzaj czas, rób więcej, bądź bezpieczny.

Zleć

Dla kogo jest outsourcing BHP?

 • dla pracodawców zatrudniających do 10 pracowników, którzy nie mają ochoty samodzielnie realizować zadań służby BHP,
 • dla pracodawców, którzy muszą zlecać realizację zadań służby BHP zewnętrznej firmie, ponieważ zatrudniają powyżej 10 osób.*

Najważniejsze korzyści

Co zyskujesz decydując się na outsourcing bhp?

Instytut Bezpieczeństwa Pracy zajmie się kompleksowo bezpieczeństwem pracy w Twojej firmie, realizując dla Ciebie wszystkie zadania służby BHP. Terminowo i profesjonalnie zostaną wypełnione wszystkie prawne obowiązki z zakresu BHP, a Ty oszczędzisz czas potrzebny na śledzenie zmian w przepisach.

Wsparcie indywidualnego doradcy

Głęboka znajomość Twojego przedsiębiorstwa przez naszego doradcę dzięki indywidualnej współpracy. Możesz łatwo skontaktować się z doradcą za pośrednictwem e-mail i przez bezpośredni numer wewnętrzny.

Indywidualny doradca:
798 120 000

(wybierz numer wewnętrzny swojego doradcy)

Szkolenia bhp

Otrzymujesz dostęp zasobów szkoleniowych między innymi do wstępnych i okresowych szkoleń bhp.**

Standard zgodności z prawem

W zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami jesteśmy liderem, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz opinie. Wykazujemy się dbałością o każdy szczegół prawny wykonywanych przez nas zadań. Możesz liczyć na rzetelnie prowadzoną dokumentację, aktualizowaną w przypadku każdej zmiany prawnej.

Zadania outsourcingu bhp

Zobacz, co zapewniamy

Kontrola warunków pracy

Dowiedz się, czy pracownicy przestrzegają przepisy i zasady bezpieczeństwa. Podpowiemy Ci, jak naprawić stwierdzone zagrożenia zawodowe.

Proste instrukcje

Uzyskaj przejrzyste instrukcje bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zarządzanie wypadkiem

Zachowaj ciągłość działań biznesowych podczas wypadku przy pracy.

Realizacja szkoleń bhp

Uzyskaj pełny dostęp do szkoleń wstępnych i okresowych bhp dla pracodawcy i pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego

Ustaw określone zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Regulaminy

Pomoc w opracowaniu zakładowych regulaminów, zarządzeń, poleceń w zakresie bhp.

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.

Bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Na czym polega kontrola warunków pracy?

Przeprowadzenie kontroli umożliwi Twojej firmie zachować bezpieczeństwo pracy na stanowiskach pracy oraz uchroni Cię przed kosztami wypadków spowodowanych błędami w zasadach pracy w firmie. Kontrola polega na:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.
 • Bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

Co zrobimy w razie wypadku w Twojej firmie?

 • Bierzemy udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków.
 • Opracujemy dokumentację dotyczącą wypadku w drodze do pracy i z pracy.

Jakie szkolenia wykonujecie w ramach outsourcingu bhp?

Realizujemy obowiązkowe szkolenia wstępne ogólne dla nowozatrudnionych pracowników w zakresie bhp a także szkolenia okresowe bhp pracowników. Ponadto przejmujemy kontrolę nad terminami szkoleń bhp wszystkich pracowników.

Czy ocena ryzyka zawodowego jest w ramach outsourcingu bhp?

Tak, bierzemy udział w ocenie ryzyka zawodowego występującego podczas wykonywania pracy przez pracowników.

Doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy.

Pomoc w opracowaniu zakładowych aktów normatywnych (zarządzeń, poleceń, regulaminów) w zakresie bhp.

Realizacja innych zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możesz zlecić także wszystkie zadania bhp wymagane prawem.

/

W ramach usługi Outsourcingu BHP oferujemy szeroki wachlarz usług, w tym między innymi:

 • analizujemy i oceniamy ryzyko zawodowego oraz sporządzamy dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • na bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzonych brakach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz przedstawiamy wnioski profilaktyczne w celu ich likwidacji,
 • prowadzimy wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowujemy zasady gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej,
 • sprawdzamy stanowiska pracy pod względem BHP i ergonomii pracy,
 • opracowujemy instrukcje BHP i PPOŻ, regulamin pracy, procedury, szkolenia okresowe itp.,
 • sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP,
 • prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy,
 • przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe,
 • wykonujemy tabele norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentujemy klienta w trakcje kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy,
 • bierzemy udział w przeprowadzaniu badań środowiskowych,
 • współpracujemy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami.

Outsourcować, czyli zlecać możesz zadania bhp wymagane prawem:

Cennik

Ile kosztuje outsourcing bhp?

Oferta Outsourcingu BHP wyceniana jest indywidualnie i dostosowywana do aktualnych potrzeb firmy. Dlatego zachęcamy do kontaktu telefonicznego, poprzez e-mail lub za pośrednictwem formularza.

Cena od 200 zł
netto za 30 dni

Porównaj usługi bhp

Audyt BHP

Instrukcja Stanowiskowa BHP

 • Dedykowana jest dla Twojego zakładu pracy.
 • Nasz zespół opracowuje instrukcję BHP na podstawie otrzymanej od Ciebie dokumentacji techniczno-ruchowej/ instrukcji maszyny/ urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest outsourcing bhp?

Kiedy warto pomyśleć o outsourcingu?

Jakie działania w firmie mogę jeszcze outsotcować?

Na jakim etapie działalności zlecać bhp?

Jak wygląda zakup outsourcingu bhp?

Czym jest outsourcing bhp?

W największym skrócie outsourcing bhp (outside-resource-using) to zlecanie zadań w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej zewnętrznemu podmiotowi/ firmie, która specjalizuje się w danej kategorii usług.


Kiedy warto pomyśleć o outsourcingu?

Jeśli w Twojej firmie potrafisz wskazać działania, które pochłaniają zbyt wiele czasu i energii (np. z zakresu ochrony przeciwpożarowej), są kosztowne albo nie dysponujesz odpowiednimi aktywami, co wiąże się z dodatkowymi inwestycjami – zdecydowanie pomyśl o outsourcingu. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie na etapie rozwoju, kiedy Twoja firma potrzebuje profesjonalnych usług, a nie chcesz generować kosztów zatrudnienia nowych pracowników bhp. Oddając zakres zadań na zewnątrz, pozostawiasz sobie więcej czasu na ważne sprawy firmy i nie musisz troszczyć się o specjalistyczne doszkalanie własnej kadry pracowniczej. Poza tym, zlecanie na zewnątrz zadań bhp sprawi, że zyskasz wsparcie nie tylko w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również spokój w przypadkach kontroli organów państwowych.


Jakie działania w firmie mogę jeszcze outsotcować?

Zobacz wszystkie 22 zadania bhp:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy i nowych inwestycji,
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
 7. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 8. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 9. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 11. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 13. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 14. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 15. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 16. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 17. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 18. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
 19. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 20. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
 21. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 22. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Na jakim etapie działalności zlecać bhp?

Podsumowując, na każdym etapie działalności możesz zlecić zadania bhp, co sprzyja ciągłemu rozwojowi, dlatego outsourcing bhp to częste rozwiązanie, pozwalające zaoszczędzić czas i środki. Jak mawiał Henry Ford, jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurencja, nie ma sensu, abyśmy robili to sami. Wszystko zależy od tego, ile Ty (przedsiębiorco) jesteś skłonny sam poświęcić na to czasu?


Jak wygląda zakup outsourcingu bhp?

Aby dopasować ofertę potrzebujemy informacji o Twojej firmie:

 • ilość pracowników w podziałem na stanowiska,
 • stan dotychczasowej obsługi bhp,
 • oczekiwania w zakresie realizacji.

Następnie wyznaczamy obszary priorytetowe i przedstawiamy ofertę. Po zaakceptowaniu oferty podpisujemy umowy na czas określony, określając warunki finansowe oraz zakres realizacji, w tym umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.


Czy mogę samodzielnie wykonywać 22 zadania służby BHP?

Tak, samodzielne wykonywanie 22 zadań przewidzianych w rozporządzeniu może realizować pracodawca, który zatrudnia do 10 pracowników oraz ukończył szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)