Przejdź do treści

Możesz się także zapisać na szkolenie wstępne BHP face to face za pomocą formularza

Szkolenie wstępne BHP

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

 • Zdobędziesz umiejętności potrzebne na nowym stanowisku pracy.
 • Otrzymasz aktualną wiedzę zgodną z polskimi przepisami.
 • Poznasz historię bohatera i jego pierwsze dni w pracy.
 • Szybciej ukończysz szkolenie dzięki krótkiemu testowi.

E-learning – tylko w okresie pandemii!

Wybierz rekomendowany przez Państwową Inspekcję Pracy kurs wstępny BHP dla nowo przyjmowanych pracowników w formie e-learning (samokształcenie kierowane).

Dla kogo szkolenie?


> Biznes

Stanowiska administracyjno-biurowe
 • Architekt,
 • Adwokat,
 • Radca prawny,
 • Notariusz,
 • Księgowy,
 • Inżynier,
 • Informatyk, Programista,
 • Sekretarka,
 • Doradca, Analityk,
 • osoby odbywające staż, praktykę studencką,
 • pozostali pracownicy administracyjno-biurowi.
Okres ważności

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami do 6 miesięcy od zatrudnienia, powtarzane co 5 lat.


Stanowiska robotnicze*
 • Mechanik,
 • Fryzjerka,
 • Sprzedawca,
 • Robotnik budowlany,
 • Elektryk,
 • Kucharz, Piekarz, Cukiernik,
 • Kierowca,
 • osoby odbywające staż, praktykę studencką,
 • pozostali pracownicy usług i sprzedawcy.
Okres ważności

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, powtarzane co 3 lata.


Pracodawca oraz stanowiska kierownicze
 • Dyrektor,
 • Kierownik,
 • Pracodawca,
Okres ważności

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami do 6 miesięcy od zatrudnienia, powtarzane co 5 lat.


Stanowiska inżynieryjno-techniczne
 • Technik

> Edukacja

Dedykowane dla pracodawców i pracowników na stanowiskach:

 • Dyrektor szkoły,
 • Dziekan,
 • Rektor uczelni,
 • Nauczyciel,
 • Wykładowca,
 • Trener osobisty,
 • Animator,
 • Opiekunka żłobka, przedszkola. klubu dziecięcego,
 • osoby odbywające staż, praktykę studencką,
 • pozostali przedstawiciele edukacji publicznej oraz niepublicznej, specjaliści, kierownicy.

> Medycyna

Dedykowane dla pracodawców i pracowników na stanowiskach:

 • Lekarz,
 • Lekarz dentysta,
 • Pielęgniarka,
 • Położna,
 • Farmaceuta,
 • Fizjoterapeuta,
 • Psycholog
 • osoby odbywające staż, praktykę studencką,
 • pozostałe osoby związane z służbą zdrowia i medycyną.

> Instytucje publiczne

Dedykowane dla pracodawców i pracowników na stanowiskach:

 • Inspektor,
 • Urzędnik,
 • Funkcjonariusz,
 • Policjant,
 • Pilot,
 • Sędzia,
 • Sekretarz,
 • Żołnierz,
 • osoby odbywające staż, praktykę studencką,
 • pozostali przedstawiciele władz publicznych, specjaliści oraz kierownicy.

Szkolenie e-learning

W Twoim języku

Służymy wiedzą w postaci szkoleń bhp nie tylko w języku polskim, ale także niemieckim, słowackim, ukraińskim czy angielskim. W zakresie bhp robimy wszystko dla międzynarodowych firm, aby mogły realizować swoje zadania na co dzień.

Karta szkolenia wstępnego

drukowana lub

elektroniczna z podpisem kwalifikowanym

Elektroniczna


Jeżeli prowadzisz dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej, karta szkolenia wstępnego musi być potwierdzona dla Ciebie podpisem kwalifikowanym. Jest to jedyna zgodna z prawem metoda wystawiania zaświadczeń online. Pamiętaj, takiego zaświadczenie nie można wydrukować, ponieważ podpis kwalifikowany działa tylko online. Dostarczenie karty jest bezpłatne.

Wydruk


Jeżeli prowadzisz dokumentację pracowniczą w formie papierowej, zaświadczenie otrzymasz w formie papierowej. Wysyłkę listem poleconym/ przesyłką kurierską realizujemy tego samego dnia. Wysyłka płatna: 10 zł netto.

* W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu: W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2; ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Szkolenie BHP e-learning

Szkolenie BHP webinar

Szkolenie BHP stacjonarne